ปรารถนารู้จักมักคุ้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เยอะขึ้น!!

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือที่รู้จักในชื่อของเครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงกำลังแรงงานกลเป็นกะแสไฟฟ้า ซึ่งจะต้องอาศัยแนวคิดดำเนินงาน หากสนามแม่เหล็กเคลื่อนตัดขดลวด หรือไม่ก็ขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้กระแสไฟฟ้าออกมา เป็นแนวทำงานง่ายๆที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีขบวนการออกมาให้เราได้รู้และคิดว่ามีขั้นตอนทำงานเยี่ยงไร

thairikan

เพราะว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะประกอบไปด้วย ส่วที่ปลูกสร้างสนามแม่เหล็ก เรียกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงหนุนไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ส่วนด้านในของกำเนิดกระแสไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่นิ่ง อาเมเจอร์จะคือส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ข้างในเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ อาจเป็นไปได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุน และหากว่าเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า

ต่อจากนั้นในส่วนของแรงดันที่ปรากฏในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือว่าน้อย ขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความรวดเร็วรอบพร้อมทั้งเส้นแรงตัวดึงดูด หากว่าคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันกระแสไฟขึ้นได้โดย การปรับความแรงของสนามไฟฟ้า และเพิ่มความรวดเร็วรอบของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถเป็นได้เพียงการปรับความเข้มของสนามไฟฟ้าเพียงนั้น เช่นนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วสนใจที่จะมีไว้ก็ลองข่าวสารต่อที่  http://www.tharikan.com